مدرسه علمیه شیخ الاسلام قزوین

انّما بعثتُ لاتمّم مکارمَ الاخلاق

مدرسه علمیه شیخ الاسلام قزوین

انّما بعثتُ لاتمّم مکارمَ الاخلاق

مدرسه علمیه شیخ الاسلام قزوین

حوزه علمیه قزوین
مدرسه علمیه شیخ الاسلام

آخرین نظرات

اساس‌نامه الگوی مدارس علمیه

سه شنبه, ۴ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۱۸ ق.ظ
مصوبه 723 - اساس‌نامه الگوی مدارس علمیه جلسه 174 شورای عالی حوزه‌های علمیه، مورخ 1389/11/10

اساس‌نامه مدرسه علمیه .................

مقدمه
مدرسه علمیه .................... وابسته به .................. که در این اساس‌نامه، «مدرسه» نامیده می‌شود، به منظور تحقق اهداف والای حوزه علمیه، با وظایف زیر، تأسیس و بر اساس مفاد این اساس‌نامه و قوانین و مصوبات و مقررات مربوط، اداره خواهدشد. در این اساس‌نامه، به «شورای عالی حوزه‌های علمیه»، «شورای گسترش حوزه‌های علمیه» و «مدیریت حوزه علمیه استانی»، به ترتیب «شورای عالی»، «شورای گسترش» و «مدیریت حوزه» اطلاق می‌شود.
ماده 1. مدرسه، یک واحد آموزشی است که دروس متداول حوزوی را ارائه می‌کند.
ماده 2. وظایف مدرسه، عبارت است از:
بقیه اساسنامه را در ادامه مطلب مشاهده بفرمایید
1. آموزش طلاب علوم دینی، جهت ایفای نقش مناسب در جامعه
2. تربیت طلاب، جهت ارتقای سطح معنوی، اخلاقی و زی طلبگی
3. تأمین نیروی انسانی کارشناس مورد نیاز منطقه
4. توانمندسازی طلاب، جهت گذراندن سطوح بالاتر آموزش حوزوی
5. فراهم‌آوردن تسهیلات و امکانات لازم، جهت تقویت دانش، مهارت و انگیزه اساتید
6. ترویج پژوهش در میان طلاب و ایجاد زمینه مناسب و فراهم‌آوردن مقدمات مورد نیاز، جهت انجام‌دادن پژوهشهای مطلوب و مفید در سطوح بالاتر حوزوی
7. ترویج فرهنگ تبلیغ، در میان طلاب
ماده 3. مدرسه دارای شخصیت حقوقی مستقل است که بر اساس ضوابط و آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی و در چارچوب مفاد این اساس‌نامه، فعالیت می‌کند و مدیر آن، نماینده قانونی مدرسه در مراجع ذی‌صلاح است.
ماده 4. محل فعالیت مدرسه، شهر ................................ است.
ماده 5. مدرسه، از تاریخ صدور مجوز دائم توسط شورای گسترش، رسمیت می‌یابد.
ماده 6. مدرسه تابع کلیه قوانین، مقررات، ضوابط و آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی که مربوط به مدارس علمیه‌اند، خواهدبود.
ماده 7. مدارک فارغ‌التحصیلی طلاب مدرسه، طبق ضوابط مصوب شورای ‏عالی، صادر می‌شود.
ماده 8. منابع مالی مدرسه، عبارت‌اند از:
1. اعتبارات ................................
2. درآمدهای مدرسه
3. کمکهای مراجع عظام تقلید و مقام معظم رهبری(دامت برکاتهم)
4. سایر کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی
ماده 9. ارکان مدرسه، عبارت‌اند از:
1. مؤسس یا هیئت مؤسس
2. هیئت امناء
3. مدیر مدرسه
4. شورای مدرسه
ماده 10. مؤسس/هیئت مؤسس، .......................................................................................................... است.
ماده 11. وظایف و اختیارات مؤسس یا هیئت مؤسس، عبارت‌اند از:
1. کسب مجوزهای لازم برای تأسیس مدرسه، از شورای ‏گسترش و سایر مراجع ذی‌صلاح
2. پیشنهاد اساس‌نامه مدرسه و تغییرات آن، به شورای گسترش، پس از تأیید هیئت امناء
3. پیشنهاد آن عده از اعضای هیئت امناء که باید توسط مؤسس، انتخاب شوند؛
4. فراهم‌نمودن مقدمات و امکانات لازم برای شروع و ادامه فعالیت مدرسه
5. انجام‌دادن وظایف مربوط به انحلال، در چارچوب ضوابط مصوب
ماده 12. اعضای هیئت امناء، هفت نفرند که عضویت افراد زیر، الزامی است:
1. مؤسس یا نماینده وی یا یک نفر از اعضای هیئت مؤسس، به عنوان رئیس هیئت امناء
2. مدیر مدرسه به عنوان دبیر هیئت امناء
3. سه نفر از مدرسان باسابقه حوزه علمیه شهر
تبصره 1: در صورت تشخیص شورای گسترش، مبنی بر اینکه اعضای معرفی‌شده هیئت امناء، از عهده مأموریتهای محوله بر می‌آیند، تعداد هیئت امناء، می‌تواند به پنج نفر تقلیل یابد.
تبصره 2: در صورت اشتراک هر یک از عناوین فوق، در فرد واحد، یک نفر به تعداد مدرسان اضافه می‌شود.
ماده 13. اعضای مورد اشاره در بند 3 ماده 12 و سایر اعضاء(بیش از پنج نفر)، از سوی مؤسس یا هیئت مؤسس، پیشنهاد و با تأیید و حکم مدیر حوزه علمیه استانی، برای مدت سه سال، منصوب می‌شوند.
تبصره: در ابتدای تأسیس، اعضای هیئت امناء، باید به تأیید شورای گسترش برسند.
ماده 14. هیئت امناء، حداقل، سه ماه یک‌بار، به دعوت رئیس هیئت امناء، تشکیل جلسه می‌دهد. در صورت لزوم، به پیشنهاد مدیر مدرسه یا سه نفر از اعضاء، پس از تأیید رئیس هیئت امناء، جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
تبصره: نحوه اداره جلسات هیئت امناء، بر اساس آیین‌نامه داخلی که در اولین جلسه هیئت امناء، تهیه و تصویب می‏شود، خواهدبود.
ماده 15. وظایف و اختیارات هیئت امناء، به شرح زیر است:
1. تصویب سیاست‌ها، اهداف و خط مشی‌های اجرایی مدرسه، در چارچوب مصوبات شورای عالی
2. تصویب ساختار و تشکیلات مدرسه، با رعایت آیین‌نامه مدیریت مدارس و ضوابط مصوب، بنا بر پیشنهاد شورای مدرسه
3. تصویب بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی مدرسه و پیشنهاد طرحهای توسعه مدرسه، به مؤسس
4. پیشنهاد نصب و عزل مدیر مدرسه، به مدیر حوزه علمیه استانی، جهت تأیید
5. پذیرش استعفای مدیر
6. پیشنهاد توسعه یا انحلال مدرسه، به شورای گسترش
7. تأیید حسابها و ترازنامه سالانه مدرسه، با توجه به گزارش حسابرس مدرسه
8. تعیین اشخاصی که حق گشایش حسابهای بانکی به نام مدرسه و حق برداشت از آنها را دارند؛
9. جلب و تأمین کمکهای مالی و امکانات، از اشخاص حقیقی و حقوقی
10. تصویب اخذ قرض‌الحسنه و تسهیلات بانکی
11. تصویب ظرفیت مدرسه، برای پیشنهاد به مدیریت حوزه
تبصره: هیئت امناء باید در انجام‌دادن وظایف خود، مصوبات شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه(1)، و قوانین و مقررات جاری کشور را رعایت‌کند.
ماده 16. مدیر مدرسه از سوی هیئت امناء، به مدیریت حوزه، پیشنهاد و پس از تأیید، با حکم مدیر حوزه علمیه استان، به مدت دو سال، منصوب می‌شود.
تبصره 1: در ابتدای تأسیس، مدیر مدرسه باید از سوی مؤسس یا هیئت مؤسس، پیشنهاد شود و به تأیید شورای گسترش برسد.
تبصره 2: ظرف مدت دو ماه پس از اتمام دوره مدیریت یا عزل یا استعفای مدیر، باید فرد پیشنهادی از سوی هیئت امناء، معرفی شود و تا تأیید نهایی، یک نفر به انتخاب هیئت امناء، به عنوان سرپرست، ادای وظیفه نماید.
ماده 17. در صورت احراز عدم صلاحیت مدیر، از سوی مدیریت حوزه، مراتب به اطلاع هیئت امناء می‌رسد و هیئت امناء موظف‌اند حداکثر ظرف دو ماه، فرد جای‌گزین را به مدیریت حوزه معرفی‌کنند.
ماده 18. وظایف و اختیارات مدیر مدرسه، عبارت است از:
1. اداره و هدایت تمام امور مدرسه
2. اجرای مصوبات شورای عالی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه(1) و هیئت امناء
3. نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی و پژوهشی، فرهنگی و تربیتی، اداری، مالی و معاملاتی، توسعه‌ای و استخدامی مدرسه، بر اساس ضوابط و مقررات مربوط
4. تهیه و پیشنهاد سیاست‌ها، اهداف و خط مشی‌های اجرایی مدرسه، به هیئت امناء
5. نصب و عزل معاونان و رؤسای مؤسسات و واحد‌های وابسته به مدرسه، بر اساس آیین‌نامه مدیریت مدارس
6. نمایندگی حقوقی مدرسه، نزد مراجع ذی‌صلاح
7. مسئولیت امور مالی و اداری مدرسه، در حدود مقررات مصوب
8. پیشنهاد بودجه سالانه مدرسه، به هیئت امناء
9. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مدرسه
10. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مدرسه، در چارچوب ضوابط
11. استخدام، انتصاب و عزل کارکنان مدرسه، با رعایت مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب هیئت امناء
تبصره 1: کارمندان واحدهای حوزوی، باید واجد شرایط گزینش موضوع ماده 4 مصوبه 690 شورای عالی، باشند.
تبصره 2: در صورت احراز عدم صلاحیت هر یک از کارمندان مدرسه، از سوی مدیریت حوزه، مراتب به اطلاع مدیر می‌رسد و مدیر، موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه، نسبت به جای‌گزینی ایشان اقدام‌کند.
12. ارائه گزارش عملکرد سالانه مدرسه(فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، تربیتی، اجرایی و مانند آن) به همراه ترازنامه مالی مدرسه، به هیئت امناء
13. پیشنهاد ساختار و سازمان نفرات مدرسه، به هیئت امناء، پس از تأیید شورای مدرسه، با رعایت حداقل‌های آیین‌نامه مدیریت مدارس
14. پیشنهاد ظرفیت پذیرش طلاب، به هیئت امناء، برای هر سال و دوره تحصیلی، پس از تأیید شورای مدرسه
ماده 19. شرایط مدیر، معاونان، تعداد معاونتها و شرح وظایف معاونان، طبق آیین‌نامه مدیریت مدارس خواهدبود.
ماده 20. تشکیل شورای مدرسه، ترکیب اعضاء و اختیارات و وظایف آن، طبق آیین‌نامه مدیریت مدارس خواهدبود.
ماده 21. گزینش عمومی و علمی اساتید و طلاب مدرسه، طبق ضوابط و مقررات جاری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، توسط مراجع ذی‌صلاح، انجام خواهدشد.
ماده 22. پذیرش طلاب برای مدرسه، در چارچوب ظرفیت مصوب، از طریق آزمونهای رسمی که تحت نظارت مراکز مدیریت برگزار می‌شود، صورت می‌پذیرد.
ماده 23. برنامه درسی و ضوابط کلی مربوط به امور آموزشی و امتحانی و انضباطی، و شرایط پذیرش علمی طلاب و مدت دوره تحصیلی و نوع دانش‌نامه‌ای که اعطا خواهدشد، طبق مصوبات شورای عالی خواهدبود.
ماده 24. مدرسه بر اساس مصوبه 616 شورای عالی موضوع آیین‌نامه تأسیس و انحلال مدارس علمیه، و مصوبه شورای گسترش، منحل و شرایط ادامه تحصیل طلاب آن، توسط مدیریت حوزه فراهم می‌شود.
ماده 25. هر گونه تغییر در مواد این اساس‌نامه، با پیشنهاد هیئت امناء، تأیید شورای گسترش و تصویب شورای عالی، امکان‌پذیر خواهدبود.
ماده 26. این اساس‌نامه، در 26 ماده و 9 تبصره، در مورخه 10/11/1389، به تصویب شورای عالی حوزه‌های علمیه رسید.

پی‌نوشت:
1. این عبارت، بر اساس مصوبه 746 مورخ 20/12/1389 شورای عالی حوزه‌های علمیه، اصلاح شده است؛ برای مشاهده عبارت جدید، به مصوبه 746 رجوع کنید.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه
محمد یزدی


موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۲/۰۴/۰۴
داود نوروزی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی