مدرسه علمیه شیخ الاسلام قزوین

انّما بعثتُ لاتمّم مکارمَ الاخلاق

مدرسه علمیه شیخ الاسلام قزوین

انّما بعثتُ لاتمّم مکارمَ الاخلاق

مدرسه علمیه شیخ الاسلام قزوین

حوزه علمیه قزوین
مدرسه علمیه شیخ الاسلام

آخرین نظرات

معاونت تهذیب حوزه های علمیه


بسم الله الرحمن الرحیم

مهم ترین رسالت معاونت تهذیب حوزه های علمیه ، تعمیق و گسترش ارزش های اخلاقی در حوزه های علمیه است . با این وجود ، وظایف دیگری همچون نشر فرهنگ قرآن و عترت علیهم السلام در حوزه های علمیه ، سامان دهی امور فرهنگی مدارس و مراکز حوزوی ، افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی حوزویان ، ارائه خدمات مشاوره ای به حوزویان ، ارتقای سطح تربیتی و فرهنگی خانواده های حوزوی ، طراحی نظام جامع تربیتی حوزه های علمیه ، و تولید و نشر محصولات تهذیبی نیز از سوی شورای عالی حوزه های علمیه (مصوبه 658) برعهدة آن قرار گرفته است . فعالیت های مذکور در ساختاری که در پی می آید ، دنبال می شود :

1 .دفتر امور تربیت اخلاقی

2. دفتر امور فرهنگی

3 . دفتر امور مشاوره

4 . دفتر امور خانواده

5 . دفتر قرآن وعترت علیهم السلام

6 . مدیریت مطالعات تربیتی و فرهنگی

7 . اداره برنامه ریزی و نظارت

8 . اداره اطلاع رسانی